V prvú aprílovú sobotu sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenského cykloklubu. Do legendárneho kúpeľného mesta Piešťany sme prizvali všetkých predsedov našich regionálnych klubov.

Zhodnotili sa aktivity minulých rokoch i plány do budúcna

Valné zhromaždenie sa konalo v zasadacích priestoroch Hendi centra Piešťany, pozvanie potvrdila nadpolovičná väčšina, čím sa valné zhromaždenie stalo uznášaniaschopným. Hlavným bodom valného zhromaždenia totiž bola diskusia o smerovaní a cieľoch združenia a voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka Slovenského cykloklubu.

Na úvod sme zhodnotili štyri roky hospodárenia a aktivít Slovenského ckyloklubu, ktoré boli pre nás plné úspechov a nových výziev. Okrem zhodnotenia doterajšieho funkčného obdobia predsedu M. Hlatkého sme zhodnotili i aktivity a hospodárenie jednotlivých regionálnych klubov. Diskutovali sme o cykloakciách, ktoré sme počas uplynulých štyroch rokov usporiadali alebo podporovali, o projektoch, ktoré sme zrealizovali. Stručne sme prešli agendu cykloturistického značenia a uzavretých spoluprác s krajmi, KOCR, OOCR, mestami a obcami.

Plynule sme prešli k hlavnému bodu zhromaždenia a to k voľbe nového vedenia združenia. Na post predsedu Slovenského cykloklubu sa prihlásil jediný kandidát – Michal Hlatký, ktorý i doteraz pôsobil ako predseda združenia. V druhej polovici stretnutia predostrel svoju víziu na roky 2024 – 2028, poukázal na nedostatky, ktoré chce postupne riešiť, načrtol možnosti fungovania do budúcnosti, možnosti financovania a ďalších spoluprác. Ďalej prezentoval už rozbehnuté projekty a skonštatoval finančnú situáciu OZ. Voľba nového predsedníctva prišla v dobe, kedy na Slovensku vzniklo nové Ministerstvo športu a cestovného ruchu, vďaka ktorému sa OZ dostalo do neistej finančnej situácie. Pevne však veríme, že sa situácia v nasledujúcich dňoch vykryštalizuje a zastabilizuje. Z plánov nového predsedu by sme mohli vypichnúť nasledovné: väčšie sústredenie na značkársku činnosť, inovácie v značkárskej oblasti, zavedenie interného systému pre značkárov, v spolupráci so štátnymi inštitúciami pracovať na rozvoji cykloturistiky a národného portálu, príprava pracovnej skupiny s našimi regionálnymi klubmi o tom, ako prilákať nových členov do svojich radov…

V priebehu valného zhromaždenia sme jednohlasne zvolili nové vedenie občianskeho združenia. Za predsedu Slovenského cykloklubu bol zvolený staronový predseda Michal Hlatký, na pozíciu podpredsedu bol zvolený Tomáš Auxt, ktorý je predsedom regionálneho klubu SCK Ďumbier Brezno a za tajomníčku bola zvolená Anna Hlatká, zamestnanec ústredia SCK.

Slovenský cykloklub oslavuje 30. rokov

Toto valné zhromaždenia bolo výnimočné i tým, že v tomto roku Slovenský cykloklub oslavuje 30. rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sme si pre našich predsedov z regiónov pripravili malé prekvapenie a poďakovanie za ich činnosť. Zo zhromaždenia odchádzali s úsmevom a takýmto milým darčekom, ktorý pevne veríme, že im aspoň nejaký ten čas bude pripomínať, že sme na ich prácu naozaj hrdí a pyšní!

Ešte raz ďakujeme, milí predsedovia, za Vašu dlhoročnú činnosť a veríme, že ešte tých rokov bude a bude 🙂


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.