Cykloturistické trasy sú v teréne vyznačované podľa technickej normy STN 01 8028. Trasy sú delené podľa farieb, druhu, určenia, náročnosti, či povrchu.

Na stránke www.cykloportal.sk sa pri jednotlivých trasách nachádzajú piktogramy, ktoré identifikujú trasu podľa farby, náročnosti a určenia. Taktiež pri každej trase sú uvedené základné údaje, ktorými sú: číslo, vzdialenosť, prevýšenie, povrch. Používatelia majú možnosť stiahnutia GPS každej cykloturistickej trasy vo formáte GPX. Ku každej trase je pridaný i popis vedenia trasy a čo všetko môžu počas bicyklovania cykloturisti navštíviť i spolu s fotografiami.


Legenda cykloturistických trás

Podľa farieb sa cykloturistické trasy pre jednoznačnosť a jednoduchšiu orientáciu v teréne značia podľa nasledovných farieb:

Červená – značia sa ňou len trasy EuroVelo a cyklomagistrály a diaľkové trasy;

Modrá – značia sa ňou paralelné trasy k trasám EuroVelo, diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie alebo náročnejšie regionálne cykloturistické trasy, dlhšie alebo náročnejšie náučné cykloturistické trasy;

Zelená – značia sa ňou stredne náročné cykloturistické trasy, cykloturistické okruhy zdravia a cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi, stredne náročné náučné cykloturistické trasy, náučné cykloturistické okruhy zdravia a náučné cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi;

Žltá – značia sa ňou ľahké cykloturistické trasy a spojky medzi cykloturistickými trasami, krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým, kultúrnym a technickým zaujímavostiam;

Čierna – značia sa ňou ľahké náučné cykloturistické trasy.Podľa určenia cykloturistické trasy delíme najmä pre vhodnú voľbu druhu bicykla, a to na cestné a MTB:

Cestná cykloturistická trasa – celý úsek je zjazdný na všetkých druhoch cestného bicykla. Odporúča sa viesť po sieti existujúcich ciest s asfaltovým, penetrovaným alebo iným spevneným povrchom.

MTB cykloturistická trasa – minimálne jej čiastkový úsek vyžaduje použitie MTB bicykla. Cykloturistické trasy na horskú cykloturistiku sa spravidla vedú po makadamových a nespevnených lesných a poľných cestách, miestnych a účelových komunikáciách, hrádzach a iných cestách s prírodným povrchom.

Podľa náročnosti v teréne rozdeľujeme trasy do 3 skupín. Označenie umiestňujeme do veľkých a malých cyklosmeroviek nasledovne:

REKREA – ľahké: menej náročná trasa alebo okruh vhodný na zoznámenie sa s jazdou na bicykli. Vyžaduje základy techniky jazdy a základný fyzický fond jazdca. Piktogram má podklad podľa farby cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej trasy s výnimkou žltej náučnej cykloturistickej trasy, kedy je čierny. Nápis REKREA je bielej farby, s výnimkou žlto značenej cykloturistickej trasy, kedy je čierny.

SPORT – stredne ťažké: náročnejšie športové trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu. Piktogram má podklad podľa farby cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej trasy s výnimkou žltej náučnej cykloturistickej trasy, kedy je čierny. Nápis SPORT je bielej farby, s výnimkou žlto značenej cykloturistickej trasy, kedy je čierny.

EXPERT – ťažké: náročné trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú veľmi dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a veľmi dobrú fyzickú kondíciu. Piktogram má podklad podľa farby cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej trasy s výnimkou žltej náučnej cykloturistickej trasy, kedy je čierny. Nápis EXPERT je bielej farby, s výnimkou žlto značenej cykloturistickej trasy, kedy je čierny.

V spodnej časti popisu každej cyklotrasy je interaktívna satelitná mapka so zákresom cyklotrasy. Pod ňou je z GPS zamerania vygenerovaný výškový profil cykloturistickej trasy. Treba si na ňom všímať hlavne os „y“ s nadmorskou výškou, pretože strmosť krivky nemusí vyjadrovať strmosť stúpania v teréne!
Nad mapou je možnosť stiahnuť si GPS zameranie cykloturistickej trasy vo formáte *.gpx a importovať si ho do GPS prístroja.
Pod popisom trasy je fotogaléria, charakterizujúca zaujímavosti na trasách a trasy samotné.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.