Farba: modrá
Evidenčné číslo: N2201
Dĺžka (km): 12,5km
Prevýšenie: 437/58m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, poľná cesta, lesná cesta

Charakteristika:Cesta sv. Cyrila a Metoda spája kultúrne dedičstvo vyše 10 Európskych krajín a tiahne sa rozsiahlym územím naprieč Južnou, Strednou a Východnou Európou. Jej zámerom je priblížiť Veľkomoravskú misiu solúnskych bratov Konštantína (Cyrila) a Metoda v 9. storočí, ktorí položili základ kultúry Slovanských národov.“

Na Slovensku sa v roku 2023 vyznačili dva úseky Cyrilometodskej cesty. Jeden z týchto úsekov je i úsek medzi lokalitou Jelenie jamy a obcou Tesáre.

Viac informácii o Cyrilo-metodskej trase v plnej dĺžke sa dozviete NA TOMTO ODKAZE.

Popis: Náučná cykloturistická trasa začína v lokalite Jelenie jamy, na križovatke viacerých cykloturistických trás. Z tohto exponovaného miesta v Považskom Inovci klesáme spolu s červenou značkou k smerovníku na Holokamneskej ceste. Tu sa držíme vpravo a po štrkovej ceste sa dostávame k prístrešku Božské srdce. V letných mesiacoch sa na tomto mieste konajú občasné omše. Z tohto miesta nás čaká príjemný cca kilometrový zjazd k západnej bráne Hradiska Valy.

Cyrilo-metodská cesta pokračuje priamo cez hradisko Valy. Upozorňujeme cyklistov na možný stred i s turistami, preto prosím dbajte na zvýšenú bezpečnosť. Na hradisku je od roku 2018 zrekonštruované centrum, kde môžete vidieť stavby polozemníc na pôvodnom pôdoryse bývalých budov, môžete sa stretnúť s archeologickými náleziskami, či poprechádzať sa zrekonštruovanou východnou bránou hradiska.

V letných mesiacoch, počas víkendov, tu môžete stretnúť i sprievodcov, ktorí vás prevedú históriou hradiska.

Po krátkej zástavke na hradisku pokračujeme popod východnú bránu smerom do obce Bojná. Zjazd z hradiska je pomerne prudký, preto zvýšte pozornosť. Míňame miestnych drevených bojovníkoch, prechádzame cez potok a opäť sa ocitáme na štrkovej ceste spolu s červenou cykloturistickou značkou (044 – Okolo Považského Inovca). S červenou značkou klesáme až k Ranču pod Babicou, kde sa nachádza reštaurácia so ZOO.

Trasa pokračuje do obce Tesáre, kde pri odbočke na VN Tesáre končí.

Cyrilo-metodská cesta, náučná cykloturistická trasa, nie je značená maľovaným značením ale iba prvkami cykloturistickej orientácie (cyklotabuľkami na smerovníkoch).
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.