Farba: zelená
Evidenčné číslo: 5130
Dĺžka (km): 22,1 km
Prevýšenie: 145/54 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, lesná cesta

Charakteristika: Zelená cykloturistická trasa, ktorá začína v lokalite Štrkovec a končí v lokalite Jarok – Biskupský háj.

Popis: Trasa začína v lokalite Štrkovec. Táto lokalita je pre cyklistov veľmi zaujímavá a atraktívna, pretože sa nachádza v blízkosti vodnej nádrže Kráľová, popri ktorej vedie i modrá trasa 2207- Okolo VN Kráľová. Zelená trasa č. 5130 vo veľkej miere vedie po poľných cestách a miestnych komunikáciách. Trasa prechádza obcou Močenok a končí v lokalite Jarok – Biskupský háj, kde sa napája na sieť cykloturistických trás Združenia VITIS.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.