Farba: červená
Evidenčné číslo: 010
Dĺžka (km): 79,7 km
Prevýšenie: 757/691 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, poľná cesta, lesná cesta

Charakteristika: Cyklomagistrála prepájajúca mesto Štúrovo s obcou Tlmače. Trasa prechádza krásnym prostredím južného regiónu,  lemuje tok rieky Hron.

Popis: Cykloturistická trasa začína v Štúrove na križovatke s cykloturistickou trasou EuroVelo 6 (Štúrovo – Prístavný most – Bratislava). Prechádza centrom mesta a následne po hrádzi popri rieke Dunaj, pokračuje až do bodu, kde sa do Dunaja vlieva rieka Hron. Tu sa trasa mierne stáča a pokračuje po hrádzi popri rieke Hron, vchádza na cestu II. triedy č. 564, prechádza na druhú strany rieky. Stretáva sa s modrou trasou 2119 – Južným regiónom, spolu pokračujú vyše 4 km. Následne pokračuje cez malebné dedinky južného regiónu až do Želiezoviec, kde sa znova napája na hrádzu.

Po hrádzi pokračuje až po obec Šarovce, kde hrádzu trasa na malý úsek opúšťa, prechádza obcou, napojí sa na cestu I. triedy 75, ktorou prejde opäť na druhú stranu rieky, pokračuje okrajom obce Jur nad Hronom a opätovne sa napojí na hrádzu. Trasa i ďalej kopíruje tok rieky, prechádza malebnými dedinkami až do Starého Tekova z kadiaľ trasa pokračuje do obce Tlmače, kde trasa končí na križovatke s cykloturistickou trasou 2117 – Vieska nad Žitavou – Tlmače.

Trasa prechádza prevažne spevnenými cestami ako hrádza, či poľné cesty. Rovnako prechádza i asfaltovými cestami predovšetkým pomedzi obce.

Atraktivity na trase:

  • možnosť odbočky k Bazilike v Ostrihome,
  • Most Márie Valérie (Štúrovo – Ostrihom),
  • Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta, Želiezovce,
  • Dom bojovej slávy, Kalná nad Hronom.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.