V tomto roku sa z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovilo viac ako 2 300 kilometrov cykloturistických trás. Dotácia bola prerozdelená medzi regionálnych značkárov na celom Slovensku.

Dotáciu využilo i občianske združenie OZ Velo Carphatia, ktoré v tomto roku obnovilo cez 60 kilometrov cykloturistických trás vo svojom regióne. Išlo predovšetkým o trasy v okolí Senca, kde má združenie svoju pôsobnosť.  

V tomto roku obnovili cykloturistické značenie na týchto trasách:

Na trasách prebehla obnova maľovaného značenia a obnova cykloturistických stĺpikov. Tieto aktivity sa vykonali z financií z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú Slovenský cykloklub získal na rok 2023. Druhým krokom bude výmena poškodených prvkov cykloturistického značenia, doplnenia značenia na miestach, kde je to potrebné. Druhý krok je naplánovaný do konca roka 2023 a finančne túto výmenu podporila KOCR Bratislava Region Tourism.

Pevne veríme, že i takáto obnova existujúcej infraštruktúry zvýši cykloturizmus v regióne. Všetky trasy sú vhodné i pre menej zdatných cyklistov, nakoľko svojou náročnosťou spadajú do kategórie REKREA.

Vedenie trás, ako aj ich popisy nájdete na stránke www.cykloportal.sk, kde v sekcii VYBER SI TRASU si viete danú trasu vyhľadať podľa čísla. Na mapke cykloturistických trás si môžete plánovať rôzne okruhy spojením viacerých cykloturistických trás. Každá trasa má možnosť stiahnutia si GPX trasy, ktoré si viete prehrať do svojich zariadení a rôznych aplikácii.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.