Novinky

V júni 2016 sme sa stali členom Klastra regionálneho rozvoja - západné Slovensko. Nakoľko Klaster západné Slovensko patrí k veľmi zaujímavým a rýchlo napredujúcim subjektom cestovného ruchu nielen na území Trnavského kraja, rozhodli sme stať členom tohto ambiciózneho združenie. K lídrom patrí Trnavský samosprávny kraj. Medzi priority klastra patrí i cykloturistika, jej rozvoj a propagácia.

Aktuálne finišujeme s prácami na novom cykloportáli, ktorý pokryje územie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Celý portál bude funkčný do konca roka. Práce sme plánovali rozbehnúť skôr, no podarilo sa nám začať až začiatkom novembra. Popritom sa budú aktualizovať a modernizovať i existujúce portály v TT, TN a ZA kraji. V rámci Nitrianskeho cykloportálu pribudne na portál viac ako 60 cykloturistických trás z celého kraja.

Opäť sme zapracovali na našom cykloportály a pripravili sme pre vás prehľadnejšie spracované cyklomapy s vyznačeními cykloturistickými trasami.

V mape nájdete všetky trasy, ktoré sú momentálne dostupné na cykloportáli na stiahnutie. Cyklotrasy sú tak omnoho prehľadnejšie a návštevníci sa tak oveľa ľahšie zorientujú pri orientácii na mape. I naďalej sú všetky trasy pre všetkých dostupné na stiahnutie a na nekomerčné využitie.

Aj v roku 2015 spolupracujeme na mapovaní, obnove a značení nových cykloturistických trás na území Nitrianskeho kraja.

Sezónu sme začali prácami na mapovaní nových trás, tento rok sa mapuje cca. 100 km trás v pohorí Tríbeč a ďalších 50 km trás na území kraja.