Po načítaní www stránky sa Vám zobrazí základná ponuka, v nej odkliknete CYKLOTRASY NA MAPE alebo VYBER SI TRASU. Tu sa dostanete k jednotlivým cykloturistickým trasám. Sú zoradené podľa farieb v klesajúcej priorite červené - modré - zelené - žlté. Pri každej trase sa Vám zobrazia základné údaje, piktogramy, mapky, graf prevýšenia, popis, fotografie a GPS zameranie. V hlavičke každej cykloturistickej trasy je jej farba, evidenčné číslo, dĺžka, prevýšenie, náročnosť a určenie. Pri každej trase nájdete aj 3 piktogramy. Ich legenda zľava doprava je nasledovná:


Rozdelenie cykloturistických trás

Podľa farieb sa cykloturistické trasy pre jednoznačnosť a jednoduchšiu orientáciu v teréne značia podľa nasledovných farieb:

piktogram cervena trasa Červená - značia sa ňou len trasy EuroVelo a cyklomagistrály a diaľkové trasy;
piktogram modra trasa zlte pozadiepiktogram modra trasa biele pozadie Modrá - značia sa ňou paralelné trasy k trasám EuroVelo, diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie alebo náročnejšie regionálne cykloturistické trasy, dlhšie alebo náročnejšie náučné cykloturistické trasy;
piktogram zelena trasa biele pozadiepiktogram zelena trasa zlte pozadie Zelená - značia sa ňou stredne náročné cykloturistické trasy, cykloturistické okruhy zdravia a cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi, stredne náročné náučné cykloturistické trasy, náučné cykloturistické okruhy zdravia a náučné cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi;
piktogram zlta trasa Žltá - značia sa ňou ľahké cykloturistické trasy a spojky medzi cykloturistickými trasami, krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým, kultúrnym a technickým zaujímavostiam;
piktogram cierna trasa zlte pozadie Čierna - značia sa ňou ľahké náučné cykloturistické trasy.

Podľa určenia cykloturistické trasy delíme najmä pre vhodnú voľbu druhu bicykla, a to na cestné a MTB:

Cestná cykloturistická trasa – celý úsek je zjazdný na všetkých druhoch cestného bicykla. Odporúča sa viesť po sieti existujúcich ciest s asfaltovým, penetrovaným alebo iným spevneným povrchom.
cestna modry napis biele pozadiecestna zeleny napis biele pozadiecestna zlty cyklista biele pozadiecestna cierny cyklista biele pozadiecestna cerveny cyklista biele pozadie
cestna modry napis zlte pozadiecestna zeleny napis zlte pozadie
MTB cykloturistická trasa – minimálne jej čiastkový úsek vyžaduje použitie MTB bicykla. Cykloturistické trasy na horskú cykloturistiku sa spravidla vedú po makadamových a nespevnených lesných a poľných cestách, miestnych a účelových komunikáciách, hrádzach a iných cestách s prírodným povrchom.
mtb modry napis biele pozadiemtb zeleny napis biele pozadiemtb zlty cyklista biele pozadiemtb cierny cyklista zlte pozadiemtb cerveny cyklista biele pozadie
mtb modry napis zlte pozadiemtb zeleny napis zlte pozadie

 

Podľa náročnosti v teréne rozdeľujeme trasy do 3 skupín. Označenie umiestňujeme do veľkých a malých cyklosmeroviek nasledovne:
REKREA - ľahké: menej náročná trasa alebo okruh vhodný na zoznámenie sa s jazdou na bicykli. Vyžaduje základy techniky jazdy a základný fyzický fond jazdca. Piktogram má podklad podľa farby cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej trasy s výnimkou žltej náučnej cykloturistickej trasy, kedy je čierny. Nápis REKREA je bielej farby, s výnimkou žlto značenej cykloturistickej trasy, kedy je čierny.
rekrea modre pozadierekrea zelene pozadierekrea zlte pozadierekrea cierne pozadierekrea cervene pozadie


SPORT - stredne ťažké
: náročnejšie športové trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu. Piktogram má podklad podľa farby cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej trasy s výnimkou žltej náučnej cykloturistickej trasy, kedy je čierny. Nápis SPORT je bielej farby, s výnimkou žlto značenej cykloturistickej trasy, kedy je čierny.

sport modre pozadiesport zelene pozadiesport zlte pozadiesport cierne pozadiesport cervene pozadie

EXPERT - ťažké:
náročné trasy alebo okruhy, ktoré vyžadujú veľmi dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a veľmi dobrú fyzickú kondíciu. Piktogram má podklad podľa farby cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej trasy s výnimkou žltej náučnej cykloturistickej trasy, kedy je čierny. Nápis EXPERT je bielej farby, s výnimkou žlto značenej cykloturistickej trasy, kedy je čierny.
expert modre pozadieexpert zelene pozadieexpert zlte pozadieexpert cierne pozadieexpert cervene pozadie

 

V spodnej časti popisu každej cyklotrasy je interaktívna satelitná mapka so zákresom cyklotrasy. Pod ňou je z GPS zamerania vygenerovaný výškový profil cykloturistickej trasy. Treba si na ňom všímať hlavne os „y" s nadmorskou výškou, pretože strmosť krivky nemusí vyjadrovať strmosť stúpania v teréne!
Nad mapou je možnosť stiahnuť si GPS zameranie cykloturistickej trasy vo formáte *.gpx a importovať si ho do GPS prístroja.
Pod popisom trasy je fotogaléria, charakterizujúca zaujímavosti na trasách a trasy samotné.

mtbiker.sk      cs      garmin     Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.