Aj v roku 2017 sme dostali dotáciu z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Tento rok je o niečo nižšia ako v roku minulom a to vo výške 46000 €. Prečo je táto suma stále taká nízka i keď pohyb na bicykli patrí k najobľúbenejším voľnočasovým aktivitám na Slovensku je na zamyslenie. I napriek neustálym prísľubom sa nepodarilo systematicky vyčleniť na túto oblasť viac finančných prostriedkov.


Celá dotácia je určená na obnovu značenia na cykloturistických trasách po celom Slovensku. Budeme teda obnovovať samotné maľovanie značenie, realizovať výrobu a osádzanie nových prvkov značenia, nakúpime farby, materiál, technické vybavenie či zorganizujeme stretnutie značkárov cykloturistických trás. Snažíme sa teda financie rozložiť do všetkých regiónov, najmä do tých, kde sa nám ťažšie zháňajú financie na obnovu či realizáciu značenia. Celkový sumár a prehľad prác za rok 2017 zverejníme až koncom roka.